Yasal Bildirim

NLP Academy Turkey Web Sitesi

 

Kullanım Koşulları:

İşbu site üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi NLP Academy Turkey'e ait olup, siteye girmek ve kullanmakla sitenin kullanım ve sözleşme kurallarını kabul etmiş bulunuyorsunuz. NLP Academy Turkey, sözleşme şartları da dahil olmak üzere, site ve site uzantılarında mevcut her tür koşulu ve bilgiyi önceden herhangi bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer.

NLP Academy Turkey web sitesinde mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak tüm itinalı çalışmaya rağmen, web sayfalarındaki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. NLP Academy Turkey web sitesinde bulacağınız materyal ve bilgiler siteye verildiği anda sunulmuştur, ilgili hizmetin güncel durumu ile sitede yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Web sitesindeki bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu veNLP Academy Turkey WEB sayfasında yer alan ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

 

İndirim, Kampanya ve Hediye Çekleri:

NLP Academy Turkey hizmetlerinen yararlanan katılımcılar, faydalanmış oldukları programda veya eğitim süreci içerisinde, NLPAT indirim, kampanya, hediye çeki veya benzeri promosyon uygulamalarından sadece bir tanesinden faydalanabilir. Kampanyalar, indirimler, promosyonlar veya hediye çekleri birleştirilemez. İlgili kişiye düzenlenen hediye çekleri, ilgili NLPAT programına başvuru veya kayıt yapılması esnasında NLPAT yetkilisine ibraz edilmelidir. NLPAT tarafından düzenlenen hediye çekleri, üzerinde belirtilen miktarda indirim yerine geçer, paraya çevrilemez.

 

Web Sayfasında Değişiklik Yapma Hakkı

NLP Academy Turkey işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürülüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

NLP Academy Turkey, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

 

Web Sayfalarına Link Verilmesi

Bu site üzerinden başka sitelere link verilmesi mümkündür, NLP Academy Turkey link verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte, herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu sayfaların bir kısmı NLP Academy Turkey dışındaki kuruluşlar tarafından ve o kuruluşların sorumluluğunda düzenlenmekte olup, ilgili sayfaların kullanımı NLP Academy Turkey'den bağımsız şekilde ilgili kuruluşun koşul ve şartları tahtında gerçekleşir, NLP Academy Turkey bu sayfa ve bağlantılı hizmetlerin kullanımı konusunda bir sorumluluk almamakta ve herhangi bir tavsiyede bulunmamaktadır. Bu siteleri kullanımla doğabilecek zararlar kullanıcının kendi sorumluluğundadır.

 

Fikri Mülkiyet Haklarına İlişkin Uyarı

NLP Academy Turkey Web Sitesi'nin sahibi Taşkın Köksalan'dır. Bu sayfada bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve işbu web sayfasının sunumu NLP Academy Turkey mülkiyetindedir. NLP Academy Turkey den önceden yazılı muvafakat alınmaksızın, işbu web sayfasındaki bilgilerin ya da bu sayfaya ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code'ların kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Yalnızca sahipleri tarafından ve sahiplerinin izni ile kullanılmaktadır ve telif hakları kapsamındadır. Kaynak gösterilmiş olsa dahi, yayımlamak, izinsiz değişiklik yapmak, kopyalamak, kiralamak , ödünç vermek veya üçüncü şahıslara iletmek yasaktır. Bu siteden alınan her türlü ses, görüntü, yazı içeren hiçbir bilgi ve belge satılamaz veya herhangi bir kâr amacıyla dağıtılamaz.

 

Sorumluluğun Sınırlandırılması

NLP Academy Turkey, bu siteye girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. NLP Academy Turkey, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu siteye ya da link verilen sitelere girilmesi ya da sitenin kullanılması ile NLP Academy Turkey'in kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir.

NLP Kalite Standart

Eğitim kalitemiz, merkezi Almanya da bulunan FWW e.v. tarafından tescillidir.

 

 

Uluslararası tanınan en yüksek eğitim standartlarını temel alıyoruz.

 

 

Dünyanın en saygın NLP üst kuruluşu kabul edilen DVNLP'nin Türkiye'deki resmi üyesiyiz.

 

 

Bize Ulaşın