NLP Eğitim Standartları

Uluslararası NLP Eğitim Standartları:

Aşağıdaki tabloda gösterilen değerler, uluslararası NLP otoriteleri tarafından kabul gören asgari eğitim standartlarıdır. 2015 yılı itibariyle, katılacağınız eğitiminin standartları, tabloda belirtilen toplam eğitim saati ve toplam eğitim gününün altında kalması durumunda, eğitiminiz ve alacağınız sertifikalar uluslararası NLP örgüt ve enstitüleri tarafından tanınmayacaktır!

 

NLP bilmek ile uygulayabilmek arasındaki fark...

Hafıza konusunda yapılan araştırmalar, öğrenilmiş olan bilgilerin kısa süreli bellekte depolandığını ve sistematik bir biçimde üzerinde durulmadığında, %90 andan fazlasının unutulduğunu gösteriyor...

Bilginin beceriye dönüşmesi ve günlük yaşam içerisinde bir araç olarak kullanılabilmesi, o bilginin kişi tarafından özümsenmiş olmasını gerektirir. Güvenle araba kullanabilmek veya güzel resim çizebilmek, nasıl bilgi ve teknik beceri bütünlüğü gerektiriyorsa, NLP alanında uzmanlaşmakta, eğitim sürecinde, yüksek düzeyde uzmanlaşmış bilgilerin öğrenilmesinin haricinde, iyi tasarlanmış bir eğitim sürecine aktif katılımı, deneme yanılmayı ve gecikmeden uzmanından öğrenmeyi pekiştirici geri bildirimler almayı gerektir.

Dünya üzerinde yaklaşık 40 yıldır düzenlenen NLP eğitimlerinden edinilen tecrübeler, uluslararası NLP örgütlerini harekete geçirerek, nlp alanında sağlıklı bir gelişime rehberlik edecek olan eğitim standartları tanımlamalarına neden olmuştur.

Bu standartlar, NLP alanındaki uzmanlaşma sürecini üç temel aşamaya bölüyor. Practitioner (1.aşama), Master Practitioner (2.aşama) ve Trainer (3.aşama). Her bir eğitim aşaması ise, en az 130 saatlik, grup içerisinde ve uygulamalı bir eğitim süreci olarak tanımlanıyor. Sitemiz üzerinden detaylarına ulaşabileceğiniz bu eğitim standartları, NLP alanında uzmanlaşmak isteyenlerin yüksek kalite standartlarda eğitim alabilmelerini garanti altına tutmaya çalışmaktadır.

 

NLP eğitimimi kimden alacağıma, nasıl karar verebilirim?

Her şeyden önce, maddi manevi emek sarf edeceğiniz eğitim sürecinin sonunda NLP yi hem biliyor hem de uygulayabiliyor olmayı ve eğitiminizin tüm dünya da tanınmasını önemsiyorsanız, alacağınız eğitime karar vermeden önce, eğitimin aşağıda belirtilen asgari standartlar açısından uygun olup olmadığını ve belirtilen içeriklere yer verilip verilmediğini lütfen denetleyiniz.

Eğitiminize karar vermeden önce yapabileceğiniz bir diğer önemli şey ise, eğitmeninizle bir ön görüşme planlayarak, kendisiyle tanışmaktır. Normalde NLP eğitiminin içerikleri standart olsa da, her eğitmenin kendisine özgü bir kişiliği, eğitim tarzı ve tecrübesi farklıdır. Karşılaştığınız "Eğitmen kimliğinin" sizin için uygun olduğuna karar verdikten sonra, NLP nin büyülü dünyasına adım atmaya hazırsınız demektir...

 

Uluslararası kabul gören asgari NLP eğitim standartları...

 

NLP Eğitim Standartları

 

Uluslararası NLP örgütlerinin detaylı eğitim standartlarını inceleyiniz. Lütfen tıklayınız...

 

Türkiye'de NLP

Birçok gelişmiş Avrupa ülkesinde NLP, üniversitelerde seçmeli ders olarak okutuluyor. NLP uygulayıcıları, dernek, oda veya benzeri ulusal yapılanmalar içerisinde örgütlenerek faaliyet yürütebiliyor. Eğitimler devlet tarafından destekleniyor ve denetleniyor. Tüm bunlar NLP nin ülke içerisindeki sağlıklı ve bilimsel gelişiminin birer göstergesidir.

NLP ülkemizde henüz çok yeni bir disiplin. 2014 yılı itibariyle NLP nin Avrupa'da yaklaşık 40 yıllık bir mazisi varken, ülkemizde NLP eğitimlerinin yaklaşık 10 yıllık! bir geçmişi bulunuyor... Doğal olarak henüz iyi tanınmıyor, resmi makamlar tarafından temsil edilmiyor ve en önemlisi bu alanda yürütülen faaliyetler denetlenmiyor! Sağlık, eğitim, inşaat veya trafik gibi alanlarda, temsil ve denetim eksikliğinin doğurabileceği riskleri biliyor olmamıza rağmen, maalesef üzücü manzaralar ile karşılaşmaya devam edebiliyoruz. Örneğin, NLP alanında dünyanın en saygın örgütü kabul edilen DVNLP den yetkili eğitmen olabilmek için, Avrupa'da en az 3 senelik sıkı bir eğitim sürecinden geçilmesi gerekirken, ülkemizde bir kaç haftada "NLP uzmanı" yetiştiren enstitü sayısının artmış olması üzüntü verici...

NLP alanında ulusal otorite ve denetim mekanizmalarının henüz işletilemiyor olmasından dolayı, bu alanda faaliyet gösteren yetkili veya yetkisiz kişiler, uygun olmayan faaliyet veya ürünlerle, NLP ilmine ve bu alanda çalışanların mesleki itibarına zaman zaman gölge düşürebiliyorlar...

 

Çözüm ?

NLP nin ülkemizde de sağlıklı ve bilimsel gelişimi, ancak yüksek kalite standartlarında ve etik kurallar çerçevesinde eğitimlerin düzenlenip, yüksek düzeyde kalifiye NLP uygulayıcılarının yetişmesiyle ile mümkün olacaktır.

NLP nin ülkemizdeki resmi tanınırlığı ve "NLP Uzmanlığı" mesleğinin itibarının korunabilmesi, bu alanda faaliyet gösteren uzmanların bir araya gelerek ortak hedefler doğrultusunda birbirlerine destek verebilecekleri kurumsal altyapılar, mesleki standardizasyon ve ulusal denetim mekanizmalarını oluşturmalarına bağlıdır.

NLP Academy Turkey olarak, NLP alanındaki profesyonel ve etik gelişimlerine destek olduğumuz ve iyi yetiştirmek konusunda kendimizi sorumlu gördüğümüz, yeni nesil NLP uygulayıcıları ile önümüzdeki senelerde bu konuda çok daha samimi adımların atılabileceğine gönülden inanıyoruz.

Bu geçiş süreci tamamlanana kadar ise, NLP alanında uzmanlaşmak isteyen herkes, eğitim alacağı kurumu özenle seçmekten ve bireysel gelişiminden kendisi sorumludur.

 

Ücretsiz NLP

 

NLP Kaynakları

 

Güncel NLP  Programları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bize Ulaşın